Boříme růstové bariéry

PROJEKTY

 

postaPORTÁL
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
I-VEŘEJNÉZAKÁZKY.CZ
posta

Ve spolupráci s Českou poštou jsme realizovali informační systém veřejných zakázek iZakázky, který agreguje 99 % všech vyhlášených výběrových řízení. Jednou ze zajímavých částí našeho řešení je využití inteligentního kontextuálního zařazování zakázek do kategorií tak, aby uživatelé získávali jen informace o zakázkách, které je opravdu zajímají. Služba byla  ukončena k 31. 1. 2018.

 

PORTÁL
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
T-CLOUD ZAKÁZKA

tmobile

Společně s T-Mobile jsme uvedli na trh službu T-Cloud Zakázka, která zajišťuje aktuální pohled na kompletní nabídku veřejných zakázek ve vybraném oboru podle detailně specifikovaných kritérií – v reálném čase, na jednom místě, on-line nebo do e-mailu. Jde o aplikaci zajišťující nejkomplexnější sestavu existujících veřejných zakázek, a to od úrovně ministerstev až po obecní vývěsky a od tisícových zakázek po stamilionové. Služba ukončena k 31.7.2017.

 

logo SP

PORTÁL NA
PODPORU PODNIKÁNÍ
IN-BUSINESS.CZ

svaz prumyslu

V těsné spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky jsme spustili internetový portál na podporu podnikání IN-BUSINESS.CZ. V první fázi je služba zaměřená na podporu výrobních a obchodních činností napříč všemi segmenty, v oblastech veřejných a komerčních zakázek z ČR a EU. Služba byla  ukončena k 31. 1. 2018.

 

iprace

TRŽIŠTĚ
PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
I-PRÁCE.CZ

iprace

Vyvíjíme inzertní portál i-Práce.cz, který bude zobrazovat 99% pracovních nabídek v ČR bez duplicit. Inteligentní vyhledávání, které bude pracovat na základě kontextuální analýzy, je postavené na unikátních technologiích IBM.