Boříme růstové bariéry

IPRÁCE

Společnost Intelligent Markets s.r.o.  realizuje projekt Vývoj systému iPráce spol. Intelligent Markets, jehož cílem je tvorba inovačního řešení portálu agregovaných pracovních pozic, vybudování unikátního znalostního systému pro job matching a profiling. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

EU