Boříme růstové bariéry
pozadiV souladu s trendy Inovujeme, vyvíjíme a provozujeme technicky vyspělá řešení on-line služeb pro zákazníky. Jádrem řešení je vyhledávání a spojování informací z veřejných i neveřejných zdrojů a analýza získaných dat a dokumentů. Pracujeme na platformách produktů IBM, leadera v oblasti IT řešení s vyšší přidanou hodnotou a vlastních unikátních řešeních Business Intelligence. Zaměřujeme se na pomoc firmám tak, aby účinněji a chytřeji reagovaly na nejnovější trendy a požadavky zákazníků.   Součásti technického řešení:
 • hardwarové a softwarové expertní řešení pro identifikaci, sběr a třídění velkého množství dat
 • kontextuální analýza strukturovaných i nestrukturovaných dat
Součástí našich nabízených služeb je zajištění implementace produktů Kernun, které poskytují vysokou míru IT bezpečnosti zejména v oblasti zabezpečení počítačových sítí a efektivního využívání internetu. Cíleně se zaměřují na specifické hrozby a rizika v prostředí svého nasazení, zohledňují lokální aspekty a umí na ně flexibilně reagovat.
   • Webový filtr pro bezpečný a efektivní přístup na internet.
Chrání interní síť, poskytuje detailní reporting, šetří datovou linku a snižuje zneužívání internetu pro soukromé účely. Díky unikátnímu systému zpětného reportingu a lidské kategorizaci, vyniká Kernun Clear Web vysokou přesností filtrace, která zejména v českém prostředí dosahuje až 98 %.
   • Komplexní zabezpečení síťové infrastruktury.
Kernun UTM integruje bezpečnostní prvky do jednoho zařízení a umožňuje tak centrální správu IT bezpečnosti. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana, ochrana mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, ale také autentizace uživatelů či šifrovaný VPN přístup.  
   • Bezpečný internet ve školách a školských zařízeních
Webový filtr Kernun Clear Web Edu je účinným pilířem, který umožňuje aktivně předcházet rizikům spojených s internetovou bezpečností. Jiné weby budou vhodné pro žáky, jiné k práci potřebují učitelé, vedení školy nebo zaměstnanci. Všichni přitom mohou bezpečně využívat jeden společný internet.